Svalanmärkt

Svalanmärkt Produkt som har kontrollerats och godkänts enligt organisationens kriterier för astma och allergi.

FSC

FSC Träråvara som har kontrollerats och godkänts enligt organisationens miljökriterier.

WWF

WWF Visar att producenten stödjer WWF ekonomiskt.

Rättvisemärket

Rättvisemärket Visar att ingen utnyttjas otillbörligt i samband med produktionen.

TCO development

TCO development Kontorsmaskiner som har kontrollerats och godkänts enligt organisationens miljökriterier. Bildskärmar som har kontrollerats och godkänts enligt organisationens miljökriterier. Uppdatering av kraven i TCO’99. Mobiltelefoner som har…

Krav

Krav Produkt som har kontrollerats och godkänts enligt organisationens miljökriterier.

Returpilarna

Returpilarna Ska visa att produkten går att återvinna eller är gjord av återvunnet material.

Gröna nyckelhålet

Gröna nyckelhålet Livsmedel som är fiberrikt och/eller fettsnålt.

Svanen

Svanen Produkt som har kontrollerats och godkänts enligt organisationens miljökriterier.

BRA miljöval

BRA miljöval Produkt som har kontrollerats och godkänts enligt organisationens miljökriterier.

Demetermärket

Demetermärket Produkt som har kontrollerats och godkänts enligt organisationens miljökriterier.

Gröna punkten

Gröna punkten Visar att förpackningsavgiften är betald i det land där förpackningen saluförs.

EU-blomman

EU-blomman Produkt som har kontrollerats och godkänts enligt organisationens miljökriterier.

Energimärket

Den obligatoriska energimärkningen, gemensam för EU-länderna Konsumentverket är kontrollmyndighet för energimärkningen i Sverige och har utfört årliga kontroller sedan 1995. De hushållsapparater som omfattas av energimärkningen är kylar,…