BRA miljöval

Produkt som har kontrollerats och godkänts enligt organisationens miljökriterier.