Gröna punkten

Visar att förpackningsavgiften är betald i det land där förpackningen saluförs.