Rättvisemärket

Visar att ingen utnyttjas otillbörligt i samband med produktionen.