Det finns många olika märkningar men bara ett fåtal miljömärkningar. Vi som arbetar med SVANEN, KRAV och BRA MILJÖVAL har gemensamt formulerat följande punkter som viktiga för ett miljömärke:

 

    1. Omfattande och kontrollerbara miljökrav (kraven ska vara högt ställda samtidigt som det finns möjlighet att kontrollera att kraven uppfylls)

 

    1. Oberoende kontroll av produkterna(miljömärkningsorganisationen ska skapa system för oberoende kontroll av att de miljömärkta produkterna uppfyller kraven)

 

    1. Krav som fastställs oberoende av producenten (viktigt att systemen är öppna, men slutgiltigt beslut om vilka miljökrav som ska ställas görs av en oberoende nämnd)

 

    1. Livscykelperspektiv (miljömärket måste bedöma produkten ur hela dess livscykel, från vaggan till graven, och ställa krav för de viktigaste faserna)

 

  1. Successiv skärpning av kraven (märkningen måste vara dynamisk och regelbundet skärpa miljökraven för att kontinuerligt öka miljönyttan)

Många märken som konsumenten ibland uppfattar som ett miljömärke är i själva verket ett varumärke eller ett märke med snäv eller ingen alls betydelse för miljön. I tabellen hittar du en uppställning över ett antal olika typer av märkningar och hur de motsvarar våra kriterier för riktiga miljömärken.