Gröna nyckelhålet

Livsmedel som är fiberrikt och/eller fettsnålt.