Svalanmärkt

Produkt som har kontrollerats och godkänts enligt organisationens kriterier för astma och allergi.