Den obligatoriska energimärkningen, gemensam för EU-länderna

Konsumentverket är kontrollmyndighet för energimärkningen i Sverige
och har utfört årliga kontroller sedan 1995.

De hushållsapparater som omfattas av energimärkningen är kylar, frysar,
tvättmaskiner, torktumlare, kombinerade tvätt-torkmaskiner samt
diskmaskiner och inom kort även ljuskällor.

Alla apparter som finns ute i butikerns ska vara märkta. Dessutom finns det
regler om hur energiinformationen ska presenteras i produktbroschyrer.

Hur energieffektiv apparten är visas på en skala från A-G där A är låg
förbrukning och G är hög och med pilar från grönt till rött.
Dessutom talar märkningen om den årliga energiförbrukningen för en
kyl/frys samt energiförbrukningen per tvätt-, tork- eller diskomgång.

Andra viktiga egensakper som volym, kapacitet och hur bra maskinen tvättar
och diskar redovisas också. Det är frivilligt för tillverkarna att lämna uppgift om buller.

Det är tillverkarna som ansvarar för den information som lämnas på
energimärket. Handlarna är skyldiga att märka alla apparter i sin butik.