FSC

Träråvara som har kontrollerats och godkänts enligt organisationens miljökriterier.